Mobirise Web Site Generator

United Founders on kokeneiden rakennusalan osaajien yhteenliittymä, joka tarjoaa kiinteistöalan konsultointia kattavasti niin rakentamiseen kuin ylläpitoonkin. Palveluvalikoimastamme löytyy muun muassa tarkastukset ja tutkimukset, rakenne- ja korjausrakennesuunnittelu, arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelu (LVIS), sekä projektinjohto, rakennuttaminen ja valvonnan eri osa-alueet. Olemme erikoistuneet asiakkaan lähtökohdista tapahtuvaan kokonaiskustannusten optimointiin ja tarjoamme konsulttivetoisen vaihtoehdon hankkeiden läpiviemiseen.

VALIORAKENNUTTAJAT OY,
SAKU  HARJUNPÄÄ, RI, Executive MBA

Olen Valiorakennuttajat Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Omaan yli 20 vuoden monipuolisen kokemuksen kiinteistö- ja rakennusalasta. Ennen Valiorakennuttajia ja United Foundersia toimin muun muassa Vahanen-Yhtiöiden vt. konserninjohtajana ja varatoimitusjohtajana.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena minulla on modernin ajan johtaminen ja Ihmisten jatkuvan kehittymisen tukeminen. Olen jatko-opinnoissani perehtynyt ryhmädynaamisiin ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin liiketoiminnassa. Erityisosaamisalueitani ovat myös verkostoituminen sekä kumppanuusverkostojen kehittäminen.

Asiakasprojekteissa toimin rakennuttamis- ja valvontatehtävissä sekä projektinjohtajana. Eritysosaamisalueitani ovat sopimustekniikka ja -juridiikka, sekä projektinhallintamenetelmien kehittäminen ja strategiatyöskentely.

LAITILA ARKKITEHDIT OY HELSINKI,
PETTERI NIKKI, ARKKITEHTI SAFA

Parasta arkkitehdin työssä on ihmisten kohtaaminen ja se, miten asiakkaan kanssa yhdessä etsitään luovia ratkaisuja joskus ihan arkipäiväisiinkin asioihin ja toimintoihin. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan yhteistyössä, asiakasta kuunnellen. Parhaita projekteja ovat ne, joissa kumpikin osapuoli oppii toisiltaan jotakin uutta, joka avaa uusia näköaloja omaan työhön.

Olen kulkenut arkkitehdin polkua runsaan vuosikymmenen, josta toimiston peräsimessä vuodesta 2007. Matka on ollut antoisa ja mielenkiintoinen ja sen varrella olen saanut olla mukana useissa mielenkiintoisissa hankkeissa, kauppakeskusten, markettien, teollisuuslaitosten, hoivakotien kautta rakennusliikkeiden asuntotuotantoon ja kaavoitushankkeisiin. Niiden kautta olen oppinut, että asiakkaan syvällinen ymmärrys, kuunteleminen ja yksityiskohdista huolehtiminen ovat avain onnistuneeseen lopputulokseen.

SERRASORTE OY,
JARKKO PELTOLA, RI 

Olen Serrasorte Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Vuodesta 1996 alkaen tähän päivään saakka olen toiminut rakennustyömailla lähes kaikissa tehtävissä timpurista työpäällikköön. Työmaiden koko on vaihdellut aina miljardiluokan teollisuus- ja liikerakennuskohteista ulkomailla pieniin ravintolaremontteihin kotikulmilla. Kaikista niistä on löytynyt mielenkiintoisia haasteita ja detaljiikkaa ratkaistavaksi.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena minulla on rakentamisprosessin tehostaminen. Mielestäni työsarkaa riittää sillä alueella aina henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja motivoinnista teknisen puolen valintoihin ja menetelmiin. Itselleni on tärkeää kunnioittaa toisen osaamista kaikilla tasoilla. Nostetaan yhdessä rakennusalan ammattitaidon arvostus takaisin takavuosien tasolle.

Asiakasprojekteissa toimin monipuolisesti asiakkaan asiantuntijana. Eritysosaamisalueitani ovat sopimustekniikka sekä rakenteiden ja rakennusmenetelmien taloudellinen arviointi. Yhteystiedot: p. 0400 418 500, jarkko.peltola@serrasorte.fi.

PLAN B KORJAUSSUUNNITTELUPALVELUT OY,
TIMO OJA, Ins. (Ylempi AMK)

Olen Plan B Korjaussuunnittelupalveluiden toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Insinööriopintojeni aikana huomasin olevanani erityisen kiinnostunut rakenteiden toiminnasta, joka ohjasi minut suunnittelualalle. Valmistuttuani ensimmäiset kolme vuotta vietin vaativien uudisbetonirakenteiden suunnittelussa. Tämän jälkeen toimeksiannot ovat keskittyneet korjausrakentamiseen elementtisaumausten uusimishankkeista massiivisiin perusparannushankkeisiin.

Erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi työntäyteisen urani aikana on muodostunut betonirakenteet kaikissa olomuodoissaan, mutta erityisesti niiden vaurioitumisen syiden selvittäminen ja korjaussuunnittelu asiakaslähtöisesti kustannukset huomioiden. Suunnittelijan todellinen ammattitaito määräytyy oikein mitoitetuissa kustannustehokkaissa korjaussuunnitelmissa.

Asiakasprojekteissa toimin korjaussuunnittelijana sekä kaikenlaisissa rakenteiden vaurioitumiseen johtaneissa selvityksissä syiden selvittäjänä ja asiantuntijana.

VISIOPLAN TALOTEKNIIKKA OY,
ANTTI OLLIKAINEN, LVI-Ins. (AMK)

Olen VisioPlan Talotekniikka Oy:n perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Työuraani mahtuu paljon monenlaisia hankkeita, putkiremonteista aina massiivisiin energiateollisuuden uudisprojekteihin, unohtamatta myöskään useita toimitilojen modernisointihankkeita. Nämä kaikki ovat pitäneet sisällään erilaisia asiakkuuksia sekä monipuolisia työtehtäviä, joiden parissa on vierähtänyt aikaa yli 20 vuotta. Viimeisimmät vuodet olen toiminut talotekniikan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Parhaiten onnistumme tavoitteissa, kun osapuolten välinen kunnioitus ja luottamus on kunnossa, tällöin myös yhdessä tekeminen toimii. Pidetään siis se mitä sovitaan. Tärkeää on myös, että asiakas tulee kuulluksi toiveineen ja tarpeineen. Palvelukulttuurin kehittäminen korjausrakentamisessa on kuulunut olennaisesti aiempiin työtehtäviini ja haluan ehdottomasti jatkaa työtä sen parissa.

VisioPlan Talotekniikka palvelee sinua LVI-suunnittelussa, valvontatehtävissä, asunto- ja toimitilakorjauksien hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä sekä KVV- ja IV-työnjohtotoimeksiannoissa. Myös erilaiset kuntoarviot ja muut asiantuntijatehtävät kuuluvat palveluihini.


VISIOPLAN SÄHKÖ OY,
PEKKA LINDEMAN, tekn.


Olen VisioPlan Sähkö Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Yli 20-vuotisella työurallani olen toiminut sähköasentajana, -suunnittelijana, -valvojana sekä projektipäällikkönä useissa erilaisissa projekteissa aina sairaaloista toimisto- ja asunrakennuksiin. Viimeiset 7 vuotta olen keskittynyt linjasaneerauksiin sekä asuinrakennusten korjausrakentamiseen niin sähkösuunnittelijana ja -valvojana kuin projektipäällikkönäkin.


YRITTÄJÄKSI?

Etsimme joukkoomme yrittäjyydestä kiinnostuneita rakennus- ja kiinteistöalan osaajia. United Founders tarjoaa valmiin yrittämisen alustan unelmaansa tavoitteleville innokkaille yrittäjille. Osana yhteisöämme, saat käyttöösi digitalisoidut työkalut taloudenhallintaan ja toiminnanohjaukseen sekä yhteisömme tuen yritystoiminnan aloittamiseksi. Verkostomme avulla autamme sinut alkuun etsiessäsi tuottamiasi palveluita tarvitsevia rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia. Mikäli yrittäminen kiinnostaa, ota yhteyttä.

TYÖPAIKAT

25.10.2017
Etsimme talotekniikan sähkösuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen. Työt sisältävät rakennusten (mm. asuinrakennukset, toimitilat) sähkösuunnittelutehtäviä. Työpisteesi on Helsingin Kannelmäessä sijaitsevassa toimipisteessämme.

Tarjoamme sinulle:
• näköalapaikan kasvavaan monialaiseen yritysyhteisöön
• vakituisen työsuhteen ja kilpailukykyiset edut
• hyvän mahdollisuuden kehittyä ja edetä urallasi 
• todella mukavan United Foundersin yritysyhteisön päivittäiseksi tueksesi
Edellytämme sinulta: 
• soveltuvaa teknistä koulutusta (esim. insinööri tai diplomi-insinööri)
• kykyä itsenäiseen työskentelyyn
• hyviä tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisukykyä 
• asiakaslähtöistä asennetta ja vastuunottohalua 
• suunnittelutyökokemusta muutaman vuoden ajalta 
• alan ohjelmistojen hallintaa
Tehtävään liittyvät tiedustelut: 
Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, VisioPlan Sähkö Oy, pekka.lindeman@visioplan.fi, p. 040 125 8878.
Hakemukset palkkatoiveineen ja CV:t: 
United Foundersin hallinto- ja viestintäpäällikkö Emmi Oksaselle osoitteeseen emmi.oksanen@unitedfounders.fi.

22.9.2017
Etsimme yhteisöömme asunto-osakeyhtiöhankkeiden arkkitehtisuunnittelun tiiminvetäjää. Paikka on avoinna juuri nyt!

Tarjoamme sinulle:
• näköalapaikan kasvavaan monialaiseen yritysyhteisöön
• vakituisen työsuhteen ja kilpailukykyiset edut
• hyvän mahdollisuuden kehittyä ja edetä urallasi 
• todella mukavan United Foundersin yritysyhteisön päivittäiseksi tueksesi
Edellytämme sinulta: 
• arkkitehdin koulutusta ja työkokemusta asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaushankkeista
• kykyä suunnittelutiimin johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn
• viranomaismääräysten, työpiirustusten ja rakennuslupakuvien hyvää hallintaa
• Revitin ja AutoCad:in tuntemusta ja hallintaa
• asiakaspalveluotetta
Tehtävään liittyvät tiedustelut:
Toimitusjohtaja Petteri Nikki, Laitila Arkkitehdit, petteri.nikki@laitila.com tai 050 5945785.
Hakemukset palkkatoiveineen ja CV:t:
United Foundersin hallinto- ja viestintäpäällikkö Emmi Oksaselle osoitteeseen emmi.oksanen@unitedfounders.fi.

Jatkuvasti monimutkaistuvassa maailmassa ei voi menestyä eikä unelmia saavuttaa yksin. Siksi me United Founders Oy:n perustajaosakkaat olemme päättäneet yhdistää osaamisemme ja kokemuksemme. Uskomme, että tulevaisuus rakennetaan yhdessä, yhdessä eri alan asiantuntijoiden ja asiakkaidemme kanssa.


Haluamme näyttää uuden suunnan, toisenlaisen tavan tehdä teidän arjestanne entistä helpompaa. Käytännössä tämä tarkoittaa kuuntelua, soveltamista ja keventämistä. Kutsumme sinut kertomaan meille, mikä juuri sinulle on merkityksellistä.