mobirise.com

United Founders on kokeneiden rakennusalan osaajien yhteenliittymä, joka tarjoaa kiinteistöalan konsultointia kattavasti niin rakentamiseen kuin ylläpitoonkin. Palveluvalikoimastamme löytyy muun muassa tarkastukset ja tutkimukset, rakenne- ja korjausrakennesuunnittelu, arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelu (LVIS), sekä projektinjohto, rakennuttaminen ja valvonnan eri osa-alueet. Olemme erikoistuneet asiakkaan lähtökohdista tapahtuvaan kokonaiskustannusten optimointiin ja tarjoamme konsulttivetoisen vaihtoehdon hankkeiden läpiviemiseen.

VALIORAKENNUTTAJAT OY,
SAKU  HARJUNPÄÄ, RI, Executive MBA

Olen Valiorakennuttajat Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Omaan yli 20 vuoden monipuolisen kokemuksen kiinteistö- ja rakennusalasta. Ennen Valiorakennuttajia ja United Foundersia toimin muun muassa Vahanen-Yhtiöiden vt. konserninjohtajana ja varatoimitusjohtajana.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena minulla on modernin ajan johtaminen ja Ihmisten jatkuvan kehittymisen tukeminen. Olen jatko-opinnoissani perehtynyt ryhmädynaamisiin ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin liiketoiminnassa. Erityisosaamisalueitani ovat myös verkostoituminen sekä kumppanuusverkostojen kehittäminen.

Asiakasprojekteissa toimin rakennuttamis- ja valvontatehtävissä sekä projektinjohtajana. Eritysosaamisalueitani ovat sopimustekniikka ja -juridiikka, sekä projektinhallintamenetelmien kehittäminen ja strategiatyöskentely.

LAITILA ARKKITEHDIT OY HELSINKI,
PETTERI NIKKI, ARKKITEHTI SAFA

Parasta arkkitehdin työssä on ihmisten kohtaaminen ja se, miten asiakkaan kanssa yhdessä etsitään luovia ratkaisuja joskus ihan arkipäiväisiinkin asioihin ja toimintoihin. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan yhteistyössä, asiakasta kuunnellen. Parhaita projekteja ovat ne, joissa kumpikin osapuoli oppii toisiltaan jotakin uutta, joka avaa uusia näköaloja omaan työhön.

Olen kulkenut arkkitehdin polkua runsaan vuosikymmenen, josta toimiston peräsimessä vuodesta 2007. Matka on ollut antoisa ja mielenkiintoinen ja sen varrella olen saanut olla mukana useissa mielenkiintoisissa hankkeissa, kauppakeskusten, markettien, teollisuuslaitosten, hoivakotien kautta rakennusliikkeiden asuntotuotantoon ja kaavoitushankkeisiin. Niiden kautta olen oppinut, että asiakkaan syvällinen ymmärrys, kuunteleminen ja yksityiskohdista huolehtiminen ovat avain onnistuneeseen lopputulokseen.

ARKKITEHTIKUVIO OY,
KARI O. LAINE, rakennusarkkitehti

Olen Arkkitehtikuvio Oy:n toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Kahden miehen arkkitehtuuritoimistollemme on kertynyt 19 vuoden toimintamme aikana laaja-alainen kokemus erilaisista hankkeista. Toiminnassamme näkyy vahva arkkitehtuuriosaaminen sekä ajanmukainen näkemys. United Founders -yhteisön osana voimme tarjota asiakkaillemme monipuolisemmat palvelut.

Arkkitehtikuvio tarjoaa arkkitehtisuunnittelupalveluita niin julkiseen rakentamiseen, toimitilarakentamiseen kuin asunto-osakeyhtiöillekin.


SERRASORTE OY,
JARKKO PELTOLA, RI 

Olen Serrasorte Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Vuodesta 1996 alkaen tähän päivään saakka olen toiminut rakennustyömailla lähes kaikissa tehtävissä timpurista työpäällikköön. Työmaiden koko on vaihdellut aina miljardiluokan teollisuus- ja liikerakennuskohteista ulkomailla pieniin ravintolaremontteihin kotikulmilla. Kaikista niistä on löytynyt mielenkiintoisia haasteita ja detaljiikkaa ratkaistavaksi.

Erityisenä mielenkiinnon kohteena minulla on rakentamisprosessin tehostaminen. Mielestäni työsarkaa riittää sillä alueella aina henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja motivoinnista teknisen puolen valintoihin ja menetelmiin. Itselleni on tärkeää kunnioittaa toisen osaamista kaikilla tasoilla. Nostetaan yhdessä rakennusalan ammattitaidon arvostus takaisin takavuosien tasolle.

Asiakasprojekteissa toimin monipuolisesti asiakkaan asiantuntijana. Eritysosaamisalueitani ovat sopimustekniikka sekä rakenteiden ja rakennusmenetelmien taloudellinen arviointi. Yhteystiedot: p. 0400 418 500, jarkko.peltola@serrasorte.fi.

PLAN B KORJAUSSUUNNITTELUPALVELUT OY,
TIMO OJA, Ins. (Ylempi AMK)

Olen Plan B Korjaussuunnittelupalveluiden toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Insinööriopintojeni aikana huomasin olevanani erityisen kiinnostunut rakenteiden toiminnasta, joka ohjasi minut suunnittelualalle. Valmistuttuani ensimmäiset kolme vuotta vietin vaativien uudisbetonirakenteiden suunnittelussa. Tämän jälkeen toimeksiannot ovat keskittyneet korjausrakentamiseen elementtisaumausten uusimishankkeista massiivisiin perusparannushankkeisiin.

Erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi työntäyteisen urani aikana on muodostunut betonirakenteet kaikissa olomuodoissaan, mutta erityisesti niiden vaurioitumisen syiden selvittäminen ja korjaussuunnittelu asiakaslähtöisesti kustannukset huomioiden. Suunnittelijan todellinen ammattitaito määräytyy oikein mitoitetuissa kustannustehokkaissa korjaussuunnitelmissa.

Asiakasprojekteissa toimin korjaussuunnittelijana sekä kaikenlaisissa rakenteiden vaurioitumiseen johtaneissa selvityksissä syiden selvittäjänä ja asiantuntijana.

VISIOPLAN TALOTEKNIIKKA OY,
ANTTI OLLIKAINEN, LVI-Ins. (AMK)

Olen VisioPlan Talotekniikka Oy:n perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Työuraani mahtuu paljon monenlaisia hankkeita, putkiremonteista aina massiivisiin energiateollisuuden uudisprojekteihin, unohtamatta myöskään useita toimitilojen modernisointihankkeita. Nämä kaikki ovat pitäneet sisällään erilaisia asiakkuuksia sekä monipuolisia työtehtäviä, joiden parissa on vierähtänyt aikaa yli 20 vuotta. Viimeisimmät vuodet olen toiminut talotekniikan asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Parhaiten onnistumme tavoitteissa, kun osapuolten välinen kunnioitus ja luottamus on kunnossa, tällöin myös yhdessä tekeminen toimii. Pidetään siis se mitä sovitaan. Tärkeää on myös, että asiakas tulee kuulluksi toiveineen ja tarpeineen. Palvelukulttuurin kehittäminen korjausrakentamisessa on kuulunut olennaisesti aiempiin työtehtäviini ja haluan ehdottomasti jatkaa työtä sen parissa.

VisioPlan Talotekniikka palvelee sinua LVI-suunnittelussa, valvontatehtävissä, asunto- ja toimitilakorjauksien hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä sekä KVV- ja IV-työnjohtotoimeksiannoissa. Myös erilaiset kuntoarviot ja muut asiantuntijatehtävät kuuluvat palveluihini.

VISIOPLAN SÄHKÖ OY,
PEKKA LINDEMAN, tekn.


Olen VisioPlan Sähkö Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Yli 20-vuotisella työurallani olen toiminut sähköasentajana, -suunnittelijana, -valvojana sekä projektipäällikkönä useissa erilaisissa projekteissa aina sairaaloista toimisto- ja asunrakennuksiin. Viimeiset 7 vuotta olen keskittynyt linjasaneerauksiin sekä asuinrakennusten korjausrakentamiseen niin sähkösuunnittelijana ja -valvojana kuin projektipäällikkönäkin.


UUDENMAAN PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY, SAMI KOSKELA, RI (AMK)


Olen Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. UPJ on projektinjohtotehtäviin erikoistunut konsulttiyritys, urakoitsijoista ja suunnittelijoista riippumaton toimija, jonka työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset sekä rakennuttajakonsulttien eettiset säännöt. 

Rakentaminen on toimintaa, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Siksi ei ole samantekevää, miten projektia johdetaan. Onnistunut rakennusprojekti koostuu useasta eri osa-alueesta, joiden yhteensovittamiseksi tarvitaan asiantuntevaa projektinjohtajaa. Hyvällä projektinjohtajalla on oltava riittävästi tietoa ja kokemusta alasta sekä mielenkiintoa työhönsä. Asiakkaan tarpeet pitää osata huomioida ammattitaitoisesti ja jokaisen tilanteen mukaan järkevästi. Projektinjohtajan on myös toimittava niin, että kaikki projektiin osallistuvat tahot puhaltavat yhteen hiileen ja pystyvät tekemään parhaansa - näin saamme vietyä projektin menestyksekkäästi maaliin.


YRITTÄJÄKSI?

Etsimme joukkoomme yrittäjyydestä kiinnostuneita rakennus- ja kiinteistöalan osaajia. United Founders tarjoaa valmiin yrittämisen alustan unelmaansa tavoitteleville innokkaille yrittäjille. Osana yhteisöämme, saat käyttöösi digitalisoidut työkalut taloudenhallintaan ja toiminnanohjaukseen sekä yhteisömme tuen yritystoiminnan aloittamiseksi. Verkostomme avulla autamme sinut alkuun etsiessäsi tuottamiasi palveluita tarvitsevia rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia. Mikäli yrittäminen kiinnostaa, ota yhteyttä.

TYÖPAIKAT


Hienoa nähdä sinut täällä!
Me olemme myös kiinnostuneita sinusta. Ajattelemme, että asioita voi tehdä toisinkin: intohimoisesti, rennosti ja hyvällä asenteella, yhdessä innostavan porukan kanssa.

United Foundersissa me toimimme yhdessä, vastuullisesti ennennäkemättömin vapauksin, ainutlaatuisena rakennusalan asiantuntijakeskittymänä. UF-yrityksillä on polttava halu ja kyky kehittää työntekijöidensä osaamista, asiantuntijuutta. Olemme sitoutuneet tukemaan sinua unelmiesi tavoittelussa.

Olemme monenkirjava joukko monessa suhteessa, ja haluamme lisää kaikenkarvaista sakkia mukaan porukkaamme! Juuri sinä voit olla se, joka omalla persoonallaan ja osaamisellaan tuo ainutlaatuisen lisän yhteisöömme.

Nyt haemme joukkoomme seuraavia osaajia:

LVI-suunnittelija • lisätiedot: Antti Ollikainen, p. 040 524 5969, antti.ollikainen@visioplan.fi

Rakennesuunnittelija • lisätiedot: Timo Oja, p. 040 835 2553, timo.oja@planbsuunnittelu.fi

Sähkösuunnittelija • lisätiedot: Pekka Lindeman, p. 040 125 8878, pekka.lindeman@visioplan.fi

Arkkitehti • lisätiedot: Petteri Nikki, p. 050 594 5785, petteri.nikki@laitila.com

Projektipäällikkö/projektinjohtaja • lisätiedot: Sami Koskela, p. 040 040 5011, sami.koskela@upj.fi

RAK- ja LVI-valvojia • lisätiedot: Saku Harjunpää, p. 041 515 2505, saku@valiorakennuttajat.fi

Vastaava työnjohtaja • lisätiedot: Jarkko Peltola, p. 0400 418 500, jarkko.peltola@serrasorte.fi

Ovemme ovat auki, tule kuulemaan tarinamme ja kertomaan omasi. Poikkea paikalle, soita tai laita viestiä – odotamme innolla tapaamistasi!

Siirtoikkuna auki - kesätöitä vuodelle 2018 tarjolla!

9.1.2018

Matka kohti kesää on alkanut! Siispä etsimme riveihimme vielä 1-2 rakennusalan opiskelijaa kesälle 2018.

United Founders -yhteisömme yritykset etsivät harjoittelijoita, jotka tahtovat olla mukana voittajajoukkueessa. 
Tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän erilaisia työtehtäviä seinillä, katoilla ja konttoreilla. Haluaisitko toimia esimerkiksi työnjohtajana, suunnittelijana, valvojana, kuntotutkijana tai piirtäjänä? Ehkä ohikiitävän hetken myös laulajana tai rumpalina?

Kesätyöntekijältä odotamme kiinnostusta monipuolisiin tehtäviin, hyvää asennetta, tekemisen meininkiä, tilanne- ja huumorintajua sekä käsitystä rakentamisesta. Kesätyöntekijämme pääsevät harjoittelemaan työskentelyä tositoimissa pääkaupunkiseudun parhaassa työilmapiirissä. Olemme myös vastuullinen kesäduunipaikka 2018.

Haku on päällä saman tien, joten toimi pian: lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi, myös muu yhteydenotto on aina plussaa. Käsittelemme hakemukset heti niiden saavuttua ja järjestämme myös haastatteluja saman tien. Valittu henkilö pääsee Suomen halutuimpaan ja monipuolisimpaan kesätyöhön 2018!

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen info@unitedfounders.fi.
Kesätyöpaikkailmoituksemme löytää myös Oikotien sivuilta.
Lue myös ajankohtaiset kuulumisemme Facebookista.
Kysy kokemuksia ja fiiliksiä viime vuoden kesätöiden ykkösvaraukselta Eero Peltoniemeltä: p. 040 154 3840.

Jatkuvasti monimutkaistuvassa maailmassa ei voi menestyä eikä unelmia saavuttaa yksin. Siksi me United Founders Oy:n toimijat olemme päättäneet yhdistää osaamisemme ja kokemuksemme. Uskomme, että tulevaisuus rakennetaan yhdessä, yhdessä eri alan asiantuntijoiden ja asiakkaidemme kanssa.


Haluamme näyttää uuden suunnan, toisenlaisen tavan tehdä teidän arjestanne entistä helpompaa. Käytännössä tämä tarkoittaa kuuntelua, soveltamista ja keventämistä. Kutsumme sinut kertomaan meille, mikä juuri sinulle on merkityksellistä.

Katso ajankohtaiset kuulumisemme Facebookista!