css templates

Palotekniset asiantuntijapalvelut

Yrityksistämme Paloturvasuunnittelu Block Oy tarjoaa kaikkia alla mainittuja palveluita. Palokatkosuunnittelua tarjoaa myös Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy. Sprinklerisuunnittelun palveluita tarjoaa myös VisioPlan Pohjanmaa Oy.

Palotekninen suunnittelu
Suunnitelmissa kuvataan kohteen palotekniset ratkaisut ja järjestelyt. Paras lopputulos saavutetaan kun palotekninen suunnittelija otetaan mukaan hankkeen alkuvaiheessa. Meiltä myös lämpösäteily- ja painevaikutuslaskelmat!

Sprinklerisuunnittelu
Kaikenlaisten automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelu, kuten sprinkleri-vesisumu-, vaahtosammutus-kaasusammutus-, kipinänilmaisin- sekä sammutuslaitteistot.

Palokatkosuunnittelu
Palokatkosuunnittelu kohteeseen ja asiakkaalle parhaiten soveltuvilla ja kustannustehokkailla palokatkotuotteilla. Suunnitelma sisältää yleensä selvitysosan, liitepiirustukset ja detaljipiirustukset jokaisesta palokatkotyypistä. Myös palokatkojen toteutusvaihtoehtojen konsultointi työmaalla.

Savunpoistosuunnittelu
Järjestelmäkuvaukset ja savunpoistoselvitykset, mitoituslaskelmat, liitepiirustukset ja laukaisukaaviot.

ATEX-suunnitelmat
Räjähdyssuojausasiakirjat, EX-tilojen luokituspiirustukset ja konsultointi.

Kemikaaliturvallisuuskonsultointi
Palavien nesteiden ja kaasujen käsittelyn ja varastoinnin järjestäminen, sammutusvesien keräilysuunnitelmat.

Rakentamisen aikainen valvonta ja työmaakonsultointi
Paloturvallisuuteen ja paloteknisten suunnitelmien toteuttamiseen liittyvä konsultointi ja valvonta työmaalla sekä erilaisten toteutus-vaihtoehtojen arviointi. Näin varmistetaan paloturvallisesti ja taloudellisesti paras ratkaisu.

Asiantuntijapalvelut
Palotekniset lausunnot, paloriskianalyysit ja riskien arvioinnit, sammutuslaitteistojen kuntoarviot ja -tutkimukset sekä erilaiset selvitykset kuten vesilähdeselvitykset.

Tarjouspyyntö

Täyttämällä kentät pääset jättämään meille tarjouspyynnön. 
Kysy myös, jos tarvitset lisätietoja palveluistamme!