bootstrap theme

Rakennuttaminen
Projektinjohto
Valvonta

Valiorakennuttajat Oy

Valiorakennuttajat tarjoavat rakennuttamisen, projektinjohdon sekä rakennushankkeen valvonnan palveluita. Valiorakennuttajat Oy on toukokuussa 2016 perustettu kokeneiden osaajien yritys, joka rakentaa toimintansa jatkuvasti kehittyvän osaamispääoman varaan. Sekä Sakulla (vas.) että Jounilla (oik.) on kummallakin yli 20 vuoden monipuolinen kokemus kiinteistö- ja rakennusalasta. 

Saku Harjunpää, RI, Executive MBA:
Saku on Valiorakennuttajat Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja sekä United Foundersin perustajaosakas. Sakun erityisen mielenkiinnon kohteena ovat modernin ajan johtaminen, projektinhallintamenetelmien kehittäminen ja ihmisten jatkuvan kehittymisen tukeminen. Asiakasprojekteissa Saku toimii rakennuttamis- ja valvontatehtävissä sekä projektinjohtajana. 

Jouni Sirola, RI
Jouni on Valiorakennuttajat Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut urakoitsijapuolella työnjohtajana / vastaavana työnjohtajana, minkä lisäksi pitkään valvonta- ja rakennuttajatehtävissä. Jounin päätoimialueita ovat kiinteistöjen ulkovaippa- ja linjasaneerauksien rakennuttajatehtävät sekä rakennusteknisten töiden urakka-aikainen työmaavalvonta. 

Valiorakennuttajien nettisivuille

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy

Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy eli UPJ tarjoaa rakennuttamisen, projektinjohdon sekä rakennushankkeen valvonnan palveluita. UPJ on projektinjohtotehtäviin erikoistunut konsulttiyritys, urakoitsijoista ja suunnittelijoista riippumaton toimija, jonka työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset sekä rakennuttajakonsulttien eettiset säännöt.

Sami Koskela, Ins. (AMK)
Sami on UPJ:n toimitusjohtaja ja perustaja. 

"Rakentaminen on toimintaa, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Siksi ei ole samantekevää, miten projektia johdetaan. Onnistunut rakennusprojekti koostuu useasta eri osa-alueesta, joiden yhteensovittamiseksi tarvitaan asiantuntevaa projektinjohtajaa. Hyvällä projektinjohtajalla on oltava riittävästi tietoa ja kokemusta alasta sekä mielenkiintoa työhönsä. Asiakkaan tarpeet pitää osata huomioida ammattitaitoisesti ja jokaisen tilanteen mukaan järkevästi. Projektinjohtajan on myös toimittava niin, että kaikki projektiin osallistuvat tahot puhaltavat yhteen hiileen ja pystyvät tekemään parhaansa - näin saamme vietyä projektin menestyksekkäästi maaliin."

- Sami Koskela

UPJ:n nettisivuille