simple web maker

Uudisrakentaminen

Tutustu valikoituihin uudisrakentamisen referenssikohteisiimme!

Toimitilat

Tapiola City Club, klubirakennus
(TCC-hanke), Espoo

UPJ Helsinki Oy

Rakennuttaminen ja valvonta

Kopterisimulaattori-
koulutuskeskus, Vantaa

Valiorakennuttajat Oy
United Founders -yhteishanke

Tilaajan edunvalvonta sekä rakennushankkeen valvonta (Rak ja LVI): Valiorakennuttajat Oy. Suunnitelmatarkastukset Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy ja VisioPlan Talotekniikka Oy.

Kohteen käyttäjä: Coptersafety

Kiinteistö Oy Eagle 3

Laitila Arkkitehdit Oy Kotka

Toimistokeskittymä Eagle-talon kolmas rakennusvaihe,
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Lisää tulossa!

Asuntosuunnittelu ja
käyttötarkoituksen muutostyöt

Paja-aukion asunnot, Kouvolan asuntomessut 2019

United Founders -yhteishanke

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Laitila Arkkitehdit
Rakennesuunnittelu: Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy
LVI-suunnittelu: VisioPlan Talotekniikka Oy
Sähkösuunnittelu: VisioPlan Sähkö Oy

As Oy Vantaan Apilaheikki 6

Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy

Vastuullisena rakennesuunnittelijana toimiminen Apilaheikki 6 rakennushankkeessa.

tahtitornin-flygel-visioplan-sahko

Tähtitornin Flygel, Helsinki

VisioPlan Sähkö Oy

Tähtitorninkadulla sijaitsevan historiallisesti arvokkaan rakennuksen muuttaminen asuinrakennukseksi. 

Sähkösuunnittelu ja -valvonta

Kuva: Auratum Asunnot

Lisää tulossa!